?

Log in

No account? Create an account
РЕПУЖИНЦІ - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

РЕПУЖИНЦІ [Oct. 22nd, 2009|10:30 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Репужинці знаходяться на правому березі Дністра в декількох кілометрах на схід від Хрещатика. Засновані у 1353 році паном Аскольдом Репужинецьким. Пізніше, у татарських нападів село занепало і знову відродилося у 1772 році.
IMG_4880
Ще до Другої світової війни Репужинці славилися гарним замком-палацом місцевого поміщика. А сьогодні стародавнє село відомо перш за все склепом-мавзолеєм у готичному стилі та цегельною Покровською церквою у давньорусько-буковинському стилі з розписами XVIII століття у бабинці та оригінальною цегельно-деревяною дзвіницею.Репужинецький палац на старому фото:
Repuzynetz 020

Покровська церква, датована у 1791 роком, є тридільною, купольного типу. Зовнішнє вона нагадує продовгуватий корабель, який є прообразом Ноєвого ковчегу. Над її центром піднімається своєрідний дерев'яний восьмигранний верх з шатровим завершенням. Сьогодні дерев’яний верх за традицією варварські захований під бляху.
IMG_4884

Стіни церкви позбавлені декору, мають півметрову товщину. Малочислені вікна більш нагадують амбразури. Все це свідчить про оборонний характер споруди.
IMG_4879-1

Не менш цікавою є дзвіниця, що розташована на північний захід від церкви. Над її входом вирізаний датуючий напис та ім'я фундатора – Василя де Марко, зображення якого можна побачити у настінному розпису бабинця церкви. Цегельну, прямокутну в плані споруду дзвіниці вінчає невисокий дерев'яний ярус з відкритою арочною аркадою, завершений шатровим дахом. У другий ярус ведуть зовнішні сходи.
IMG_4874-1

IMG_4875

Серед експонатів церкви збереглися унікальні предмети та книги: декілька євангелій віком понад сто років, написаних церковнослов’янською мовою та євангеліє, видане 1546 року латинською мовою, яке зберігається у вівтарі церкви.
IMG_4877

Церква в селі існувала і раніше. Згідно легенди на Великдень під час служби на село налетіли турки і прямо біля святині здійснили криваву розправу з жителями села. На території церкви є десяток хрестів які вказують на місце поховання священників, а також родинний склеп фундаторів храму у готичному стилі.
IMG_4881

IMG_4882

А так все виглядало на початку минулого століття (дякую edward_tur):
Repuzynetz 040

Репужинецьке сьогодення:
IMG_4883
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: gadionysh
2009-10-22 10:27 am (UTC)
пасиба
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2009-10-22 11:45 am (UTC)
наздаровье :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: nick_coll
2009-10-23 06:19 pm (UTC)
а де ж наш "парєнь, асобо ценний"?
Дивно, що його комент не наповнив цей пост.

Анді, твій журнал цікаво читати у вигляді коментів; коли є харчове отруєння: почитав, — пішов поблював.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2009-10-24 04:41 pm (UTC)
Якщо ти маеш на увазі свого улюбленого оппонета, то зайди у наступний топік про Звинячин :)
А що це за наїзд? Хіба розповіді і фото не компенсують коменти?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: nick_coll
2009-10-24 04:51 pm (UTC)
> свого улюбленого оппонета
Не достойне уваги звання.
Слиз не може чомусь опонувати. Рівно як і симпатизувати.
(Reply) (Parent) (Thread)