?

Log in

No account? Create an account
Йорданешти - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Йорданешти [Nov. 10th, 2009|04:37 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Велике село ЙОРДАНЕШТИ Глибоцького району, що розташоване у долині Серету, відоме з 1524 року. У радянський період мало назву Підлісне.
IMG_5195
Знамените найдовшим підвісним мостом на Буковині. Ця кладка через Серет, побудована у 2000 році, має довжину 138 метрів. В селі можна оглянути деревяну хрещату одноверху церкву святих архангелів Михаїла та Гавриїла (1898 рік) та симпатичну капличку, зведену у 1997 році в пам'ять про жертви сталінських репресій.
IMG_5194

IMG_5192

IMG_5193


LinkReply

Comments:
(Deleted comment)
[User Picture]From: andy_travelua
2009-11-10 03:26 pm (UTC)
Ейлатешти, Хайфешти, Рішон-ле-Ционешти, Рамат-Ганешти, Беєр-Шевешти, Ашдодешти, Ашкелонешти, СекторГазешти :)
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: andy_travelua
2009-11-10 03:41 pm (UTC)
Бугага!!!!!!!! :)))))
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: frankensstein
2009-11-10 07:09 pm (UTC)
Красиво
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2009-11-11 06:54 am (UTC)
дякую!
(Reply) (Parent) (Thread)