?

Log in

No account? Create an account
Черепківці - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Черепківці [Nov. 11th, 2009|09:15 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Палац у Черепківцях (Глибоцький район) знаходиться на території прикордонної військової частини. Різноманіття фасадів та квадратна в плані вежа, що нагадує оборонні башти, надають йому вигляду романтичного замку. Власником палацу був пан Горжецький, який після приходу на Буковину радянських військ втік у Румунію. Палац стоїть на території військової частини і доступ до нього обмежений.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: haidamac
2009-11-11 07:48 am (UTC)
маю підозри, що обидві старі листівки зрозблені з одного фото :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2009-11-11 07:49 am (UTC)
Так, з мого, кольорового! :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: olena_krush
2009-11-11 09:42 am (UTC)
А дерева в ФШ поприбирали :-)))
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2009-11-11 09:44 am (UTC)
Ні, в ACDSee! :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: lena_and_alex
2009-11-11 08:29 am (UTC)
ніби щось таке
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rolland_92
2019-08-05 09:51 am (UTC)
Далеко він від залізничної станції?
(Reply) (Parent) (Thread)