?

Log in

No account? Create an account
Тереблече - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Тереблече [Nov. 11th, 2009|12:42 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

В селі Тереблече Глибоцького району знаходиться міжнародний контрольно-пропускний пункт українсько-румунського кордону. Поселення виникло в молдавсько-турецький період і було заселено переважно румунами і пізніше мало назву Тереблешти Румунські. Із входженням Буковини до складу імперії Габсбургів біля румунських Тереблештів виникло нове німецьке поселення, яке отримало назву Тереблешти Німецькі. В радянський період села були об’єднані під назвою Порубне. Сьогодні Тереблешти налічують 2,9 тис. мешканців, серед яких понад 80 відсотків є румунами.

Про австрійський і румунський періоди в селі нагадують церква, костьол, кірха, декілька вілл і адміністративні будівлі.LinkReply

Comments:
[User Picture]From: frankensstein
2009-11-11 03:10 pm (UTC)
Зовсiм iнший свiт. Нiчого спiльного зi Схiдною Украiною
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2009-11-11 03:12 pm (UTC)
Це ж, фактично Румунія :)
(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
2010-08-13 04:32 am (UTC)

Тут був дитячий будинок,а пот1м школа-1нтернат

Колись тут було дуже гарно.Було багато кв1т1в 1 газони.Н1мецьку к1рху перебудували в клуб.Зробили водопров1д.Працювали вихованц1 п1сля об1ду.Навики,що ми придбали до прац1 згодилися мен1 на все життя.Дякую мо1м вчителям та вихователям за любов до нас-д1тей,що лишилися батьк1в.
(Reply) (Parent) (Thread)