?

Log in

No account? Create an account
КРИЛОС: музей архітектури і побуту Прикарпаття - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

КРИЛОС: музей архітектури і побуту Прикарпаття [Dec. 8th, 2009|11:51 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Музей народної архітектури та побуту Прикарпаття розташований поблизу села Крилос при трасі Івано-Франківськ – Галич – Рогатин. Орієнтир – скульптура «Меч і Рало».
В скансені зібрано предмети народної архітектури (переважно, дерев’яної) з чотирьох етнографічних областей Прикарпаття: Покуття, Гуцульщини, Бойківщині та Опілля.
Карта музею тут
1. Перша етнографічна область, Покуття, представлене у скансені олійнею та покутською хатою.
Олійня – типово господарська споруда збудована наприкінці ХІХ століття і перевезена з села Олешня Тлумацького району.
Начиння Олійні:


Покутська хата з села Торговиця Городенківського району (кін. ХІХ – поч.. ХХ ст..):
Дах хати:
Інтер’єр покутської хати:
На дворі садиби – господарські споруди: кошниця, оборіг і криниця:
2. Гуцульщина представлена двома граждами з з села Устеріки Верховинського району (1889 рік) та гуцульської хатою.
Гражда – типовий житлово-господарський комплекс місцевих гуцулів. Гуцульська гражда являє собою дерев’яний архітектурний ансамбль, що складається з житлового будинку і двору, обнесеного високою стіною з великими воротами. Зсередини гражди, як правило, накривалися дерев’яними навісами і мали уздовж стін господарські відсіки. Виконуючі функції житла, гражди слугували місцевим мешканцям у якості своєрідних фортець, де можна було сховатися від дикого звіря, непрошених гостей і навіть від сходу сніжної лавини.


Всередині гражди:


Гуцульська хата 40-их років XX століття з селища Ворохти Надвірнянського району:
3. Бойківщина
Бойківська курна хата (1787 р.) з села Поляниці Долинського району – помешкання священика:


Разом із житловим приміщення в хаті також знаходилася церковна школа та майстерні:


Ще одна бойківська хата, значно скромніша:
Стодола з Бойківщини:
4. Опілля.
Опільська хата збудована в середині ХІХ століття і перевезена з села Вікторів Галицького району.
Житло опільнян у XVII – ХІХ століттях складалося з сіней, житлової кімнати і комори.
Інтер’єр житлової кімнати:


Найцікавіший експонат скансену – дерев’яна церква початку ХХ століття з села Поплавники Галицького району:Ганок:LinkReply

Comments:
[User Picture]From: tolik_fort
2009-12-08 08:39 pm (UTC)
ну прикольно звісно подивитися, але жити я в таких хатах я би не хотів. Шляхтою бути краще :))))
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2009-12-09 07:08 am (UTC)
так! Вам, буржуям, без отоплєнія і каналізації там би важко було! :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: turtat
2012-04-06 07:06 pm (UTC)
Здорово!
(Reply) (Thread)