?

Log in

No account? Create an account
Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

atanoissapa шукає френдів! [Dec. 9th, 2009|01:31 pm]
Андрій Бондаренко


Дуже приємна дівчинка-журналіст Тетянка з Дніпропетровська шукає україномовних френдів!

http://atanoissapa.livejournal.com/
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: atanoissapa
2009-12-09 11:36 am (UTC)
Дякую-дякую )))
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2009-12-09 11:47 am (UTC)
немає за що! знайдеш - поділишься! :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: babak_tymko
2009-12-09 02:30 pm (UTC)
Не можу не скористатися запрошенням)))
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2009-12-09 03:21 pm (UTC)
Скористайся, скористайся! :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: volodymyr_ant
2009-12-09 10:15 pm (UTC)
п. Андрію, одне нескромне запитання - чому в україномовної приємної дівчинки-журналістки Тетянки з Дніпропетровська в профайлі юзерпики мають отакі підписи:
Ключові слова: украинка
Ключові слова: шарики,
а не:
Ключові слова: українка
Ключові слова: кульки?

І, нічого особистого - просто цікаво стало :))


(Reply) (Thread)
[User Picture]From: atanoissapa
2009-12-10 09:34 am (UTC)
Можете мене розстріляти: в житті я 70% часу розмовляю російською.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: volodymyr_ant
2009-12-10 12:28 pm (UTC)
ну, тоді все - готую машинґвера і до .. акції :))
мушу Вас запевнити, що останні 15-ть років довелося розмовляти виключно англійською :) але, прошу, не стріляйте мене за це :)
нічого в тому кримінального в тому нема, що Ви підписали всі свої юзерпики російською. мені лише цікавим стало це. про що я й написав :)
не реагуйте так боляче. нічого ж особистого :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: atanoissapa
2009-12-10 01:38 pm (UTC)
Тоді я спокійна, бо сперше прозвучало як наїзд )
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: volodymyr_ant
2009-12-10 04:13 pm (UTC)
ну, вже так одразу й наїзд - будьте ж простішими: шановний Андрій декларував набір україномовних друзів, а я і є україномовний, попри мою часткову англомовність. але в Україні стараюся її не афішувати:)
я б вам розказав одну давню сторі, як я родовиту московську княжну свого часу навчив української і вона тепер львівськими форумами краще за мене виписує статті українською, хоча жодних генеалогічних українських коренів у неї нема:)
(Reply) (Parent) (Thread)