?

Log in

No account? Create an account
Шевченкове - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Шевченкове [Dec. 14th, 2009|12:58 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Храм Святого Пантелеймона у селі Шевченкове є найстарішим і єдиним із збережених храмів Галицько-Волинського князівства і тому являє собою неабияку архітектурну і історичну цінність.
Шевченково
Село Шевченкове (колишній Станіслав) знаходиться в 7 кілометрах на захід від Галича у місті впадіння до Дністра річки Лімниці. Тут, на Виноградній горі у 1194 році князь Роман Мстиславович спорудив величний храм – один з найкращих взірцев храму в давньоруському стилі. Освятили церкву на честь Святого Пантелеймона. Пантелеймон – духовне ім’я київського князя Ізяслава – діда фундатора храму.


У другій половині ХІІІ століття Галич втратив столичний статус і храм почав занепадати. Але приблизно через століття у храму завелися нові господарі – католики, які переробили церкву на костел та зробили його катедральним. Нову назву – костел Св.Станіслава колишня церква Св.Пантелеймона утримувала аж до початку ХХ століття.
У 1575 році храм зруйнували татари і він стояв пусткою 20 років. В останні роки XVI століття храм відбудували францисканці, заснувавши тут монастир. Тоді ж була збудована і оборонна брама-дзвіниця, монастирський корпус та мури.
У наступному столітті храм декілька разів зазнавав нападу з боку турків (особливо постраждав під час нападу війська Ібрагіма Шайтана-паши у 1676 році). А особливої шкоди завдали святині страшна пожежа 1802 року, та гарматний обстріл в часи Першої Світової.
Церкву відновлювали у 1926 році, а в 1998 році вона отримала сучасний вигляд – максимально наближений до вигляду традиційних білокамінних храмів княжої доби. Сьогодні церква Св.Пантелеймона належить греко-католицькій українській громаді.
Храм знаменитий різьбленим західним порталом:
Деталі апсидної частини:
Вид з Шевченкова на галицький замок і околиці:
Додатково про Давній Галич читаємо тут:
Галич
Крилос
Прикарпатський скансен
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: mykolap
2009-12-14 11:04 am (UTC)
якийсь вырменський чи грузинський стиль
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2009-12-14 11:39 am (UTC)
ніфіга! давньоруський! :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: alexjourba
2009-12-14 04:48 pm (UTC)
Дякую! Дуже файно.
Добратися б туди..
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2009-12-15 06:47 am (UTC)
Прошу!
Проблеми добратися туди немає! потрібен лише час! :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: nikolauskass
2009-12-14 08:19 pm (UTC)
скільки ж воно всього балило!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2009-12-15 07:14 am (UTC)
так, балило воно дуже багато! :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: nikolauskass
2009-12-15 07:24 am (UTC)
малося на увазі бачило))
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2009-12-15 08:13 am (UTC)
та я зрозумів відразу! :)
(Reply) (Parent) (Thread)