?

Log in

No account? Create an account
Не пора, не пора, не пора... - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Не пора, не пора, не пора... [Dec. 22nd, 2009|08:43 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, ]

Спер у mr_brut 

 

Не пора, не пора, не пора

Москалеві й ляхові служить!

Довершилась України кривда стара,

Нам пора для України жить.

Не пора, не пора, не пора

За невігласів лить свою кров

І любити царя, що наш люд обдира, —

Для України наша любов.

Не пора, не пора, не пора

В рідну хату вносити роздор!

Хай пропаде незгоди проклята мара!

Під Украйни єднаймось прапор!

Бо пора ця великая єсть:

У завзятій, важкій боротьбі

Ми поляжем, щоб волю, і щастя, і честь,

Рідний краю, здобути тобі!

1880

 

LinkReply

Comments:
(Deleted comment)
[User Picture]From: andy_travelua
2009-12-22 09:30 am (UTC)
Він взагалі - молодець! (щоправда, йому підказали)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: leonid_martinyk
2009-12-22 08:49 am (UTC)
Приятно, что все основные кандидаты в основном говорят по украински.
В России гос агитпроп убеждает вверенное население,
что нет такой страны Украина, что это временное недоразумение,
и языка такого нет украинского, а если и есть, то говорят на нём только "бендеровцы", прихвостни США.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2009-12-22 09:32 am (UTC)
Смішно :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: asterroid
2009-12-22 11:08 am (UTC)
кожен раз вже, коли чую голос Януковича по радіо, роблю звук голосніше - в очікуванні нових перлів. може й дійсно хай буде президентом, ото буде ржака. тим більш ржачно, коли почуваєшся на стрьомі, буде стрьомно і ржачно. ато з Юлею якесь натхненне піднесення - ніякого релаксу, бо не смішно ж.

(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2009-12-22 11:18 am (UTC)
Мені теж у глибині душі хочеться, щоб Яник Презиком став :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: asterroid
2009-12-22 03:22 pm (UTC)
"українці обирають ту владу, яку потім зручно зневажати"
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2009-12-22 03:50 pm (UTC)
це точно!
(Reply) (Parent) (Thread)