?

Log in

No account? Create an account
Тягнибок - в Дніпропетровську (четвер, 24.12.2009) - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Тягнибок - в Дніпропетровську (четвер, 24.12.2009) [Dec. 23rd, 2009|10:20 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

LinkReply

Comments:
[User Picture]From: frankensstein
2009-12-23 08:36 am (UTC)
А чому в Донбас не iде? Боiться?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2009-12-23 11:51 am (UTC)
Чому це не їде? Я чого йому там боятися?
В Севастополі 26-го марш свододівський проводимо. Там пострашніше буде, ніж у Донецьку...
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: frankensstein
2009-12-23 01:16 pm (UTC)
Ну, я б сходив подивится на живого Тягнибока, якщо б вiн до нас у Донецьк приїхав. Але щось не чути.
Цiкаво, хтось з мiсцевих у Севастополi прийде на марш, чи тiльки варяги?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2009-12-23 01:19 pm (UTC)
Прийдуть. В Криму один з найсильніших свободівських осередків.

Якщо я щось про візит до Донецька дізнаюся, маякну.
(Reply) (Parent) (Thread)
From: forcomments76
2009-12-23 08:26 pm (UTC)
А чего так поздно сообщили? Небойсь уже все билеты проданы...
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2009-12-24 06:58 am (UTC)
Спеціяльно для Вас один залишився
(Reply) (Parent) (Thread)
From: forcomments76
2009-12-24 10:57 am (UTC)
Я если освобожусь до 18:00 то зайду обязательно
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2009-12-24 12:19 pm (UTC)
Если даже не освободитесь к 18.00, приходите позже. Раньше 22.00 действие не закончится.
(Reply) (Parent) (Thread)