?

Log in

No account? Create an account
Надрічне - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Надрічне [Jan. 30th, 2010|09:50 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Подорожуючи з Бережан до Біща випадково помітили з Ніком вельми симпатичний костел-капличку у селі Надрічне. Будь-які пошуки інформацію про пам’ятки в Інтернеті і літературі не дали результатів. Костел-загадка відсутній навіть в переліку місцевих пам’яток.

LinkReply

Comments:
[User Picture]From: proidysvit
2010-01-30 08:34 am (UTC)
Направду симпатичний.І на жаль в такому стані...
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: nick_coll
2010-01-30 09:48 am (UTC)
во блін, ну я ж писав вже про Надрічне
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: proidysvit
2010-01-30 10:27 am (UTC)
Власне,мені відразу здало ся,шо я вже той похилений хрест ніби десь бачив.А то в Зороастра виявляєть ся)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: nick_coll
2010-01-30 10:32 am (UTC)
ага, у мене
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-01-30 10:04 am (UTC)
Так. Не цінують тернополяне і бережанчани те, що мають...
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: nick_coll
2010-01-30 10:37 am (UTC)
а львів’яни цінують?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-01-30 10:46 am (UTC)
Та чим львів’яни відрізняються від тернополян? І ті, і ті - западенці...
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: motaradi
2010-01-30 09:46 am (UTC)
Так, костел цікавий. Дякую.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-01-30 10:05 am (UTC)
Прошу! Мене він також сильно вразив!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: nick_coll
2010-01-30 09:49 am (UTC)
я шота не поняв, а чо я всередину не зайшов?
аааа, я ж за гусами бігав і фоткав :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-01-30 10:07 am (UTC)
Кому - гуси, кому - інтер'єри! :)
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-01-30 10:11 am (UTC)
Дякую! А дзвіниця може в Ніка краще сфоткана :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: nick_coll
2010-01-30 10:35 am (UTC)
нащо Вам та дзвіниця здалася?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: gadionysh
2010-01-30 06:17 pm (UTC)
а де ви взяли переліки місцевих пам*яток?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-01-30 06:53 pm (UTC)
Трымайте на здоровье!
http://zalil.ru/upload/28571628
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: gadionysh
2010-01-31 05:13 pm (UTC)
битая ссылка :(((
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-01-31 05:59 pm (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)