?

Log in

No account? Create an account
Панорама Слюдянки - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Панорама Слюдянки [Feb. 10th, 2010|11:42 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]


докладніше про Слюдянку
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: mykolap
2010-02-10 01:53 pm (UTC)
Слюдянка це рідне місто письменника Ампілова. за повістю якого зняли фільм "Старший син" з Леоновим.

На початку 90-х я застряв у тому місті без грошей і підробляв звукооператором у театрі, який ставив ампілівські п"єси)))
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-02-10 02:08 pm (UTC)
Оце так історія! Яким чином ти туди попав? :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: mykolap
2010-02-10 02:26 pm (UTC)
Поїхав до приятеля, з яким ми відвідали всі три тодішні бурятські автономії, були в Іволгинському дацані тощо. Слава богу, що ми так і нереалізували з другої російської причини ідею поїхати на другий берег Байкалу мити золото

Якось в юности не сильно переймався грошима, хоча тоді начебто все валилось кругом і була суцільна інфляція-стагнація

До речі, цей колєга зараз дуже добре влаштувався в Києві і є тут популярним журналістом
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-02-10 02:43 pm (UTC)
Коли не переймаєшься грошима, дійсно простіше... Але в нашому віці цього ми, нажаль, вже дозволити не можемо...
(Reply) (Parent) (Thread)