?

Log in

No account? Create an account
Білокриниця - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Білокриниця [Apr. 9th, 2010|12:08 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Замок-палац в Білокриниці (Кременецький район Тернопільської області) – найоригінальніша пам’ятка палацового мистецтва на Південній Волині. Попасти сюди дуже просто: це якихось пару кілометрів на північ від Кременця. Закінчується Кременець – майже відразу починається Білокриниця. Можна пройтися пішки, а можна й автобусом, що курсує між Кременцем та лісотехнічним коледжем (саме він сьогодні розташований у колишній резиденції).
Якщо ж їдете машиною чи йдете пішки, то на початку села ліворуч від дороги побачите муровану церкву Іоанна Богослова (1890 рік) у єпархіальному стилі. Від неї до палацу веде ґрунтова дорога, яка через кілометр приведе вас до палацової брами.

Щодо історії поселення, то Білокриниця вперше згадується в грамоті князя Свидригайла від 9 травня 1438 року. Відомо, що на початку ХVІ століття Білокриниця була власністю князів Збаразький, які, ймовірно, і звели тут перший кам’яних замок. Замок оточували високі земляні вали у формі чотирикутних редутів з бастіонами по кутах, та глибокий рів. У 1603 році твердиню зруйнували татари, але за три роки Збаразькі її знову відбудували.

З 1631 року після смерті останнього з роду Збаразьких Білокриниця стає резиденцією князів Вишневецьких, а з 1725 року переходить до Радзивілів. При Радзивілах замок занепадає, а у 1806 році він майже знищується пожежею. Приблизно всередині ХІХ століття те, що залишилося від замку, купив у Радзивілів поміщик Чесновський. Він реконструює замок, а фактично перебудовує його під палац.

Симпатичний палац у неоготичному стилі, що постав у 50-ті роки позаминулого століття, получився дуже симпатичним. Від старих замкових укріплень стіни палацу містять лише мури лівого крила старого замку. Невеликі підвищення навколо палацу, з яких добре оглядати комплекс, ймовірно із залишками замкових бастіонів.

У 1663 році Чесновський був репресований царським урядом за участь у польському повстанні, а у 1866 році маєток на аукціоні за 27000 карбованців купує граф Олександр Воронін – таємний радник Київського генерал-губернатора. Після смерті Вороніна у 1890 році маєток разом з капіталом у сумі 180000 крб. переданий у власність Російської держави для влаштування в ньому сільськогосподарського навчального закладу.


Флігель та господарські приміщення:


В’їзна брама з боку палацу та ще один вид на палац:

Белокриница
Івано-Богословська церква (1890 рік):

LinkReply

Comments:
[User Picture]From: nikolauskass
2010-04-12 12:48 pm (UTC)
а що там зараз?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-04-12 12:56 pm (UTC)
Лісотехнічний технікум
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: nikolauskass
2010-04-12 01:28 pm (UTC)
круто
(Reply) (Parent) (Thread)