?

Log in

No account? Create an account
Вишнівець - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Вишнівець [Apr. 19th, 2010|12:31 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Ми прибули до Вишнівця раннім зимовим ранком, коли містечко ще спало. Було дуже холодно і темно. [info]atanoissapa[info]sicheslavets[info]martinbrest. та відправилися до замку аа таксі, а ми з nick_coll і [info]andreamster andreamster, яких щойно зустріли на автостанції вирішили прогулятися до замку пішки, оглядаючи пусті вулички і небагаточислені пам’ятки колиски українського козацтва.
Вишневец
Перший замок був зовсім не там, де сьогодні стоїть палац Вишнівецьких. Земляні укріплення, що перше згадуються у 1395 році, були збудовані сином литовського князя Ольгерда, новгород-сіверським князем Дмитром Корибутом на правому березі Горині, на місці сучасного села Старий Вишнівець.


Побудову ж камінного замку на лівому березі річки Горинь завершено у 1640 році воєводою Ієремією Вишневецьким – нащадком Корибутів, які з початку XV почали йменуватися Корибут-Вишневецькими. У 1648 році замок руйнували козаки, а у 1672 – 1675 роках – турки і татари.

По смерті Яреми Вишневецького литовський гетьман та віденський воєвода Михайло Вишневецький побудував у 1720 - 1744 рр. палац, який ми і бачимо зараз. При цьому земляні укріплення частково знесли, частково перепланували. Лише з південного боку залишилися підпірні замкові мури.

У 1744 році після смерті останнього з роду Вишневецьких – Михайла-Сервація, містечко перейшло у власність князів Мнішеків. Єжи Мнішек (1748 - 1806 рр.) значно реконструював інтер’єри палацу.  За припущенням, це виконав архітектор П’єр Ришар Тірегальє, який багато працював для Мнішеків у Варшаві. За часів Єжи Мнішека в палаці накопичено колекції великої історичної, художньої та наукової цінності, серед яких прославилася картинна галерея, де були представлені основні європейські художні школи (частина зібрання історичного та портретного живопису, пов’язана з історією України та Росії, згодом перейшла до музеїв Києва та Москви). Зали палацу були заповнені цінними меблями й речами XVII та 2-ї половини XVIII ст., зокрема колекціями зброї, художньої мініатюри, старовинних французьких годинників, стильних меблів тощо. Величезну бібліотеку доповнював значної історичної цінності родинний архів, починаючи з Корибутів. У возовні маєтку зберігалася колекція старовинних карет, серед яких був і візок Марини Мнішек.

В 1787 р. варшавський маляр Вінцент Лесерович виконав театральні декорації для вистав з нагоди відвідання Вишневецького замку королем Станіславом-Августом. В кінці XVIII століття палац був перебудований. У 1852 році Мнішеки продали маєток грузинській княжні Абамелек. Розпочався тривалий період постійних перепродажів маєтку та розпорошення його цінностей. Лише власники В.Плятер і П.Демидов намагалися не тільки зберегти те, що вціліло, але й примножити його. Будівля постраждала під час першої світової війни, відновлено в 20-х роках XX в. за участю архітектора В. Городецкого.
Вишневец
Щодо архітектури палацу, то він збудований у класицистичному стилі. Первісно він був сформований у вигляді окремих корпусів, розташованих навколо великого прямокутного подвір’я з відкритим лише в парк північно-західним кутом. Крила існуючого донині головного корпусу були окремими флігелями, і лише в 2-й половині XVIII століття їх з’єднали з центральною частиною переходами. Фасади, що виходять в курдонер (внутрішній двір), виділені в композиції безфронтонними портиками тосканського ордера, а центральна частина з парадним входом увінчана трикутним фронтоном з пишним ліпленням в тимпані – гербом Вишневецьких.


В обрамлені вікон центрального ризаліту використані елементи французького Ренесансу з окремими рисами пізнішого часу, притаманними творчості французького архітектора Мансара.
Вишневец
На територію садиби ведуть дві брами - арочні і двопілонні, архітектура яких відрізняється з'єднанням барочних і класицистичних рис.
Перша брама:

Друга брама із вазами:


На нижній терасі розташована Вознесенська церква, збудована у 1530 році, як усипальниця Вишневецьких. Це - невеликий напівдеревяний тридільний храм, до нави якого прилягають дещо вужчі апсида і бабинець.

Біля церкви зберігся невеличкий цвинтар із старовинними кам’яними хрестами. У XVIII здійснено перебудову церкви, а в 1872 - 1873 роках прибудовано муровану дзвіницю і змінено форму бань. У церкві поховані православні предки Корибутів-Вишневецьких. Саме в цій церкві відбулися заручини Марини Мнішек із Лжедмитрієм І (Григорієм Отреп’євим), які мали великий вплив на долі Росії, Польщі та України.

З площадки, де розташована церква, відкривається красива панорама села Старий Вишнівець із руїнами монастиря кармелітів та дерев’яною церквою.

До інших пам’яток містечка відноситься церква Святої Трійці, зведена у 1892 році у московському єпархіальному стилі. Знаходиться на головній вулиці при дорозі.


На шляху до замку можна оглянути старий млин (1905 р.)
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: andreamster
2010-04-19 09:52 am (UTC)
Спасибі за детальність звіту. По Вишнівцю дуже мало інформації, у великій мірі вона зустпрічається у контексті історії Збаражу.
А от свій звіт ще пишу. Він у мене перетворився на авангардне оповідання з кількох частин. Спробую в ближчому часі його завершити.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-04-19 10:58 am (UTC)
Дякую! І тоді бякую за поправку! :)
О, Вишневець в декількохчастях - це сильно!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andreamster
2010-04-19 12:29 pm (UTC)
Це загалом буде декілька частин. Доречі, а ти зараз де перебуваєш?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-04-19 12:51 pm (UTC)
Ну як де, в Дніпрож-вську, на роботі! :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andreamster
2010-04-20 12:14 pm (UTC)
Я подумав, що ти ще в Чернівцях.
:)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-04-20 12:21 pm (UTC)
Що значить "ще в Чернівцях"? В Чернівцях я не був з жовтня минулого року :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: atanoissapa
2010-04-21 02:12 pm (UTC)
а тепер ще раз перечитай перший абзац...
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-04-21 02:49 pm (UTC)
Я його раз десять вже правив. На правці - одне, в підсумку - інше. Потім забив на це...
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: atanoissapa
2010-04-21 03:37 pm (UTC)
у мене теж таке буває. Допомагає інший браузер.
Хоча да, краще забити )
(Reply) (Parent) (Thread)