?

Log in

No account? Create an account
Нічна Herrengasse - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Нічна Herrengasse [May. 2nd, 2010|09:37 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

IMG_7234


IMG_7216
IMG_7217
IMG_7218
IMG_7219
IMG_7220
IMG_7221
IMG_7223
IMG_7224
IMG_7225
IMG_7227
IMG_7228
IMG_7229
IMG_7230
IMG_7231
IMG_7232
IMG_7233


LinkReply

Comments:
From: lerkar
2010-05-02 07:13 pm (UTC)
красиво!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-05-02 08:15 pm (UTC)
так само, як у Львові? :)
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-05-02 08:19 pm (UTC)
З поверненням тебе! :)
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-05-02 09:13 pm (UTC)
не так відслідковую, як відстежую :)
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-05-02 09:24 pm (UTC)
кегебіст!!!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: motaradi
2010-05-02 09:20 pm (UTC)
Люксусово! І практично безлюдно, як на таку чудову чернівецьку вулицю...
Як там, в Чернівцях?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-05-02 09:23 pm (UTC)
Цікаво, що це - десь 21.00.
У Чернівцях зараз глибока ніч :)))
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: motaradi
2010-05-02 09:32 pm (UTC)
О, у нас теж ніч:))) Глибока і з курвами.
І ще у нас в центрі міста - купа народу і сміття:(
Гарної чернівецької ночі!
P.S. Знимки хороші.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-05-02 09:55 pm (UTC)
У Львові - сміття????
Дякуб, І Вам - добраніч!
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-05-03 08:55 am (UTC)

Re: ну і як Вам таке? :)))

Ви тепер такі ж чужі в ua_travels, як і українці чужі в Україні...
Не думав, що вони і сюди так швидко доберуться...
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-05-03 10:11 am (UTC)

Re: ну і як Вам таке? :)))

боюсь, це - тільки початок...
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: pilepina
2010-05-05 07:18 pm (UTC)
тумбы с цветами поставили, давно их не было видно, и давненько я не видела Кобылянскую такой безлюдной
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-05-06 04:54 am (UTC)
наверное, ты просто не так части бываешь в Черновцах, как я :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: pilepina
2010-05-06 05:43 am (UTC)

се певно так ;)

я была в Тернополе, Херсоне, Геническе, смотрю ныне на ворох рафок и работу, последняя требует выполнения.

а в Городе погуляю вечером но не этим (сегодня у племянника праздник), может завтра погуляю
(Reply) (Parent) (Thread)