?

Log in

No account? Create an account
Самушин - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Самушин [Jun. 6th, 2010|08:30 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

САМУШИН (0,4 тис. мешканців) - маленьке село Заставнівського району, розташоване безпосередньо на березі Дністра. В документах Самушин вперше згадується у 1636 році, але є історичні підстави вважати, що поселення існує з 1621 року. З походженням назви села пов’язана легенда, яка близька до справжніх історичних подій. Під час Хотинської війни у 1621 році передовий загін козаків, прямуючи до Хотина, шукав переправу через Дністер i натрапив на турків, що їх переслідували. У сутичці з ворогами загинули всі, крім козака Самуся. Йому врятувала життя маленька іконка із зображенням Богородиці, що висіла на шиї i захистила серце від смертельної рани, а також одна жінка, яка переховувалася від небезпеки неподалік у лісі. Ослаблений ранами він вирішив оселитися тут назавжди. Поселення швидко розросталося, а сам Самусь оволодів багатьма засобами народної медицини, і одного разу врятував поранених козаків, які супроводжували тіло загиблого у Молдові Тимоша Хмельницького.В селі варто оглянути муровану церкву 1884 року оригінальної архітектури та напівдерев’яну дзвіницю біля неї. Церква є характерним зразком культової мурованої архітектури Буковини кінця ХІХ століття, орієнтованої на використання традицій місцевого народного будівництва.Дністровський берег біля Самушина:


Панорама

LinkReply

Comments:
[User Picture]From: astra_nat
2010-06-11 09:10 pm (UTC)
Мальовничi мiсця
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-06-12 07:41 am (UTC)
Тільки звернув увагу, що Ви - з Підмосков'я. А звідки Ви так добре знаєте українську мову? :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: astra_nat
2010-06-12 09:11 am (UTC)
Народилась у Краматорську. Потiм вчилась в Москвi, отримала розподіл до Коломни, там і залишилася.
Український розумію добре, але говорити і писати важко, доводиться думати. Ось і практикуюся в українських співтовариствах, щоб не забути мову
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-06-12 09:14 am (UTC)
Хочу відмітити, що в Вас не пагано получається! :)
(Reply) (Parent) (Thread)