?

Log in

No account? Create an account
МАДАБА – місто мозаїк - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

МАДАБА – місто мозаїк [Feb. 29th, 2008|09:14 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , ]

Весь день 8 жовтня у мене був присвячений відвідуванню Святих місць і Мертвого моря. Оскільки ніякий громадський транспорт в ці місця не їздить, довелося брати таксі на увесь день. Задоволення обійшлося в 45 динар.


З Аммана виїхали в 8 ранку. Незабаром приїхали в місто Мадаба. Його називають "містом мозаїк". Тут велика кількість церков, підлоги в яких викладена мозаїками. Найзнаменитішою вважається церква Св. Георгія, у якії мозаїкою викладена карта Святої землі часів імператора Юстиніана, що збереглася до сьогоднішнього дня.


Окрім церкви Св. Георгия в Мадабі є декілька інших церков, атрибутами яких також є мозаїки. Мозаїки в церкві Апостолів:
LinkReply