?

Log in

No account? Create an account
Підвальне - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Підвальне [Jul. 2nd, 2010|09:34 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

У невеликому селі ПІДВАЛЬНОМУ (Герцаївський район, 0,7 тис. мешканців) знаходиться найстаріший в Буковини зразок дерев’яного храму архаїчного безкупольного типу. Але сьогодні цього ви, нажаль, не побачите…
Чотирьохтомник повідомляє, що Здвиженська церква побудована у 1561 році. Хоча пам’ятна табличка на храмі називає її «церквою Параскеви» і сповіщає про іншу дату – 1735 рік, називаючи ктиторів церкви – Костянтина Брагу та Ніколая Холбана.Можливо, що це – дата перебудови храму, бо майже за півтисячоліття свого існування зазнала перебудов, які сьогодні надають їх досить непоказний вигляд: дерев’яні зруби цілком відштукатурені, вікна розтесані, зникли залишки венців зрубів, а разом з ними і великий напуск даху. Лише невеличкий хрест на коньку даху нагадував, що перед нами все ж таки церква, а не звичайна хата. Напевне, вже в роки незалежності, до бабинця добудували дзвіницю. Унікальну пам’ятку втрачено…
IMG_1707-1

Табличка на храмі:


Дослідник Буковини Давид Гоберман повідомляє про цікавий є інтер’єр церкви, зокрема церковний іконостас. В його найстарішій, нижній частині зберігся живопис, створений, ймовірно, разом із храмом. На одному з полотен темперою виконана сцена вигнання Адама і Єви з раю, під яким ще одне полотно, що розповідає про нелегку долю прабатьків людства після вигнання. У верхній частині іконостасу та на царських воротах збереглися зразки позолоченого дерев’яного різьблення, виконані, ймовірно, у XVIIІ столітті. Нажаль, всього цього побачити не вдалося: храм був зачиненим.LinkReply

Comments:
(Deleted comment)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-07-02 09:07 am (UTC)
Тобі сподобався мій автомобіль? :)
(Reply) (Parent) (Thread)