?

Log in

No account? Create an account
Опришени - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Опришени [Jul. 12th, 2010|02:21 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Поруч з міжнародною трасою Чернівці – Сучава лежить велике село ОПРИШЕНИ (Глибоцький р-н, 2,4 тис. мешканців), перша згадка про яке міститься у грамоті Молдовського господаря Олександра Доброго 17 березня 1418 року. У 1503 році воєвода Стефан Великий подарував село монастирю Молдовіца.

В Опришенах є дві речі, заради яких сюди треба приїхати. Перша – церква Різдва Пресвятої Богородиці, побудована у 1910 році. Навряд чи на Буковині, чи взагалі в Україні вам доведеться побачити церкву такого типа. Формально її можна вважати триверхою з низьким масивним центральним куполом та вдома симетричними чотиригранними верхами над бабинцем і навою. Насправді ж храм більш нагадує палац у модерновому стилі, а про її релігійну сутність нагадують хіба що ковані хрести, які сміливо можна вважати шедеврами ковальського мистецтва.
Н ажаль, сьогодні храм в риштуваннях: йде реставрація.


Друга річ – це унікальний місцевий музей, розташований не в менш унікальному дерев’яному двоповерховому будинку з декоративною башточкою посередині даху, який румунські часи слугував будинком сільського священика, потім, вже в радянські часи – конторою колгоспу і, врешті, сільською школою. Музей, створений у 2003 році молодим педагогом Миколою Бондарюком, названий ім’ям видатного односельця, історика Максиміліана Гакмана. Він має чотири зали, в яких розміщені понад 1000 експонатів: археологічні знахідки з часів палеоліту та Трипільської культури, пізніших часів, побутові речі, побутове начиння початку ХІХ століття, а також експозиції років Першої та Другої світових воєн, зброя, нумізматика. Є навіть експозиція (дуже актуальна! :)), присвячена Помаранчевій революції.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: vieniga
2010-07-15 09:32 pm (UTC)
Будьте добры, подскажите что такое "бабинцем і навою"? Перевести не могу( Понимаю, что архитектурные части церкви, но конкретно что? очень нужно))
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-07-16 05:48 am (UTC)
Бабинець - то де самое, что и "притвор", т.е. первая (западная) часть храма, куда первым делом попадают посетители церкви.
Нава или "цеф" - центральнач и самая болшая часть храма (между бабинцем и алтарём)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: vieniga
2010-07-16 10:48 am (UTC)
Спасибо)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-07-16 11:19 am (UTC)
Пожалуйста! Только в последней строчке описка: не "цеф", а "неф" :)
(Reply) (Parent) (Thread)