?

Log in

No account? Create an account
Комарів - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Комарів [Jul. 28th, 2010|08:55 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Наддністрянське село КОМАРІВ (перша згадка – 1665 рік, 1,7 тис. мешканців) розташоване в 9 кілометрах від траси Хотин – Новодністровськ (повертати треба біля села Бузовиця). В селі знаходиться найстаріший дерев’яний храм району – Успенська церква, зведена у 1765 році. Храм є тризрубним одноверхим. Над навою підвищується восьмерик куполу, бабинець і вівтарна частина мають бічні прибудови. Пізніше до бабинця прибудували двоярусну муровану вежу-дзвіницю, яка явно домінує в ансамблі.
2gClc.jpg
Дністровські краєвиди зі скель біля Комарова заворожують. Ще б пак: на протилежному березі – знаменитий Бакотський скельний монастир, який також при нагоді рекомендую відвідати.

IMG_9040

Прізвище панів – колишніх господарів села, не пам’ятає навіть старожил села – 83-річна бабуся. Та їх могила у центрі села збереглася. Помітні й залишки валів: цілком ймовірно, в селі були якісь укріплення.
Збереглися і господарські будівлі колишнього маєтку. За розповідями бабусі тут знаходився невеликий завод.

LinkReply

Comments:
[User Picture]From: proidysvit
2010-07-28 01:16 pm (UTC)
а ті могили на цвинтарі чи просто в центрі села?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-07-28 01:43 pm (UTC)
Просто в центрі села
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: proidysvit
2010-07-28 01:47 pm (UTC)
якісь недоглянуті, не шанують свою історію сільчани
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-07-28 02:03 pm (UTC)
а тіпа десь шанують...
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: proidysvit
2010-07-28 02:07 pm (UTC)
подекуди шанують
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-07-28 03:08 pm (UTC)
це де, наприклад?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: proidysvit
2010-07-28 03:14 pm (UTC)
на Франківщині в центрі багатьох сил біля могили знаних односельчан чи символічних могил джунглі не спостерігав
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-07-28 03:20 pm (UTC)
Ну так, порівняв шляхетну Галичину з румуно-комуно-молдавською Бесарабією...
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: proidysvit
2010-07-28 03:23 pm (UTC)
не знаю наскільки Галіція шляхетна, але вже точно прекрасна, як холєра)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-07-28 04:18 pm (UTC)
Це точно! Прекрасніше за літню Галичину лише осіннє Поділля! :)
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-07-28 01:44 pm (UTC)
Файне село і люди там також файні. Пригощають, наливають, розповідають багато цікавого :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: alb_wiki
2010-07-29 07:11 pm (UTC)
а про монастир статті не було?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-07-30 05:45 am (UTC)
Про Бакоту? Буде, але не раніше листопада.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: nick_coll
2010-08-09 12:32 pm (UTC)
 > але не раніше листопада
органайзер від планів тріскає по швах?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-08-09 12:36 pm (UTC)
органайзер від планів НЕ тріскає по швах
(Reply) (Parent) (Thread)