?

Log in

No account? Create an account
Дністрівка - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Дністрівка [Jul. 29th, 2010|08:28 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

В двох кілометрах від дороги на Комарів лежить придністровське село, назва якого цілком передбачена – ДНІСТРІВКА (Кельменецький р-н, 1,1 тис. мешканців). Землі навколо поселення з тодішньою назвою Рестео-Атаки у 1756 році придбав у турків молдавський господар Григорій Гіки, подарувавши їх своїй донці – княгині Марії. Тоді ж за допомогою Марії місцева громада побудувала першу в селі дерев’яну церкву, яка згоріла у 1883 році. Новий дерев’яний храм на кам’яному фундаменті відбудували вже наступного року у типово московському стилі і освітили, як Покровський. Тоді ж при церкві збудували й церковно-приходську школу для селян. Безкупольну Покровську церкву разом із високою триярусною вежею-дзвіницею можна і сьогодні побачити на південний захід від центру села.Певний інтерес може становити і будівля сільської ради із невеликою чотирьохгранною вежею. Будівлю спорудили у 1931 році для адміністративного дому «Плутоній». На першому поверсі розміщувалися казарми прикордонного гарнізону, другий займала сільська адміністрація.


Цікавою є й будівля з шістьома колонами, прикрашеними капітелями, в якій розмістився сільський будинок культури, та одноповерховий будинок фельдшерсько-акушерського пункту, що зберігся, напевне, з румунських часів.LinkReply

Comments:
[User Picture]From: voyager_a
2010-07-29 09:16 am (UTC)
Странное название для 1931 года - "Плутоний". Как химический элемент, он был открыт в 1940 году.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-07-29 10:17 am (UTC)
Действительно, странно...
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-07-29 12:18 pm (UTC)
В Дністрівці - ні. В Комарові та інших місцях - так.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: alb_wiki
2010-07-29 07:21 pm (UTC)
не треба змінуваши. У польській мові є płutoniowy — міліціонер тереновий, дільничий, якщо я не помиляюсь; могло піти від нього або ж за красою назви. Так само леніна немає, а «Ленінська кузня/зірка» [потрібне підставити] — існують…
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-07-30 05:56 am (UTC)
дякую, буду знати
(Reply) (Parent) (Thread)