?

Log in

No account? Create an account
Сербичани - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Сербичани [Aug. 3rd, 2010|10:53 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Наступне за Романківцями село у напрямку до Новодністровська – СЕРБИЧАНИ (перша згадка – 1602 рік, 1,5 тис. мешканців). До Першої світової селом володіли поміщики Занги, які залишили після себе декілька пам’яток. Всі вони розташовані навколо сільських храмів, дорогу до яких вам із задоволенням покажуть мешканці села.Поруч із новим храмом притулилася стара хрещата в плані дерев’яна церквиця Архангела Михаїла, збудована у 1846 році на кошти прихожан. Поруч з церквою – схожа на неї двоярусна дерев’яна дзвіниця.
На церковному подвір’ї не можна не звернути увагу на симпатичну капличку салатового кольору із стрілчатими дерев’яними вікнами та невеликою сигнатурною на дахом. Це – сімейний склеп колишніх володарів села – панів Зангів.


Та ще тепліші враження залишає розташована поруч зі склепом скульптура на могилі. Син господаря Женя Занга помер у 1910 році у віці 8 років і 9 місяців, а над його могилою невідомий чернівецький скульптор спорудив скульптуру ангела, що символізує скорботу батьків від втрати дитини…
IMG_8998

Поруч ще одна могила – поховання місцевого священика Федора Поповича (помер у 1948), що прибув до Сербичан, зазнавши репресій від комуністичного режиму.
Панорама села:

LinkReply

Comments:
[User Picture]From: proidysvit
2010-08-03 09:14 am (UTC)
о, в Сербичанах на відміну від деяких инчих бесарабських сіл шанують свою історію і колишніх власників свого поселення. честь і хвала!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-08-03 10:40 am (UTC)
Шо правда, то правда...
(Reply) (Parent) (Thread)