?

Log in

No account? Create an account
Сокиряни - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Сокиряни [Aug. 6th, 2010|09:17 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Змушений констатувати, що місто СОКИРЯНИ (9,9 тис. мешканців), нажаль, є найНЕцікавішим райцентром Чернівецької області.
Перша згадка про поселення датується 1666 роком, а сама його назва овіяна легендами про «сокирян» чи «сокиринців» - людей, які рятуючись від турецького поневолення, прийшли у дністровські ліси. Втікачі почали розчищати хащі і ставити хати взруб. Робили це за допомогою сокири. Стук сокир було чутно задалеко, і ті, хто його чув, казали: «Це сокиринці поселення будують». Щоправда, до 1944 році поселення носило трохи іншу назву – Секуряни. До Першої світової Секуряни мали статус волосного центру Хотинського повіту. Ось як описується поселення в Енциклопедичному словнику Брокгауза та Ефрона (Пєтєрбург, 1890—1907): «Секуряни (Секурени, Сикурени) – містечко Бессарабської губернії, Хотинського повіту, у 80 верстах від повітового міста, біля річки Валятуркулай. Населено головним чином царанами. На скелястих берегах місцевих балок, що впадають у Дністер, знаходяться старовинні печерні храми. Жителів - 3164, 2 православних церкви, 7 єврейських молитовних будинків, школа, цегельний завод, ґуральня; багато лавок».
toZ2Q.jpg

Сьогодні в Сокирянах так само 2 православних церкви, але залишилося жодної єврейської божниці: майже всі місцеві юдеї були знищені нацистами у 1941-му… Ніяких старожитностей в місті більше на залишилося. Проте сюди варто приїхати заради того, щоб подивитися на життя звичайного бессарабського містечка.
kXfxE.jpg

PZGoM.jpg

LinkReply

Comments:
(Deleted comment)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-08-06 07:37 am (UTC)
Та і нефіг вам усім їздити на мою Буковину! Вона тільки моя!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: nick_coll
2010-08-09 12:29 pm (UTC)
ти ще забув про одну персоналію, яка має претензії на Буковину
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-08-09 12:34 pm (UTC)
пшла вона геть!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: nick_coll
2010-08-09 12:37 pm (UTC)
юзероаналізатор у мене показує, що таки не піде ніяк
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
[User Picture]From: nikolauskass
2010-08-06 07:43 am (UTC)
нічо так
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-08-06 07:57 am (UTC)
Та ну, нічого цікавого. Так просто, з енциклопедичних міркувань виклав...
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: voyager_a
2010-08-06 10:50 am (UTC)
На первом фото веселенькие домики))
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-08-06 11:07 am (UTC)
ага, гламур по-бесарабськи :)
(Reply) (Parent) (Thread)
From: paschen
2010-08-06 06:00 pm (UTC)
гарні фото, тільки, як на мене, забагато чорного відтінку
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-08-07 06:58 am (UTC)
намагаюсь освітлили, але получається значно гірше.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: nick_coll
2010-08-09 12:29 pm (UTC)
купи нормального фотопарата.
А ще краще — вози з собою фотографа :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-08-09 12:35 pm (UTC)
поп..ди мне еще тут!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: nick_coll
2010-08-09 12:38 pm (UTC)
ще тут?
Та будь ласка. Хоч в кожному пості, якщо просиш вже так!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: nick_coll
2010-08-09 12:58 pm (UTC)
кстаті, мені як найактивнішому твоєму коментатору потрібно якийсь приз подарувати. Інакше би твої дописи десь в останніх позиціях рейтингу нервово собі сапали картоплі.
Вот!
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)