?

Log in

No account? Create an account
Ломачинці - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Ломачинці [Aug. 9th, 2010|12:18 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Останнє село буковинське село, з яким вас познайомлю, називається ЛОМАЧИНЦІ (перша згадка – 1650 рік, 2,1 тис мешканців). У 1760 році молдавський господар дарує Ломачинці разом з навколишніми селам бояринові Іордані Крупенському. У володінні Крупенських село перебувало до Першої світової війни. З цією родиною пов’язано декілька пам’яток, що збереглися до наших днів. У ХІХ столітті поміщик Григорій Крупенський встановив на території свого маєтку в селі скульптури двох левів. Маєток не зберігся, а левів нещодавно повернуто з Сокирян, де вони прикрашали вхід до кафе «Мрія», до Ломачинців. Поки що леви стоять перед будинком сільської ради, але в планах перенести їх до нового сільського будинку культури.


В селі збереглася маленька дерев’яна Михайлівська церква (1811 рік), що знаходиться під стінами нового мурованого храму. Поруч – висока триярусна дерев’яна дзвіниця.
На церковному подвір’ї знаходиться капличка – сімейних склеп родини Крупенських, побудована у 1871 році.


Ще декілька фотографій села:

LinkReply

Comments:
(Deleted comment)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-08-09 12:16 pm (UTC)
Третій - це сучасний. Хоча і ті, пофаврбовані, також сучасними виглядають
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: voyager_a
2010-08-09 01:35 pm (UTC)
На третьем фото - синяя колокольня от зеленой церкви?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-08-09 01:49 pm (UTC)
да, именно так!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: voyager_a
2010-08-09 02:04 pm (UTC)
Вот не понимаю, почему получается, что здания относящиеся к одной церкви, красят в разные цвета. И таких случаев немало.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-08-09 02:16 pm (UTC)
Теоретически, на єтот іопрос могут ответить только прихожане. Но, фактически, вряд ли они на него ответят :)
(Reply) (Parent) (Thread)