?

Log in

No account? Create an account
Синагоги в Новомосковську - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Синагоги в Новомосковську [Aug. 16th, 2010|10:28 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, ]


В доповнення до сьогоднішнього поста:

Ну як я міг забути 2 синагоги в майже рідному мені Новомосковську??? 
 
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: voyager_a
2010-08-16 07:39 pm (UTC)
Такую красоту забыл. Особенно первая.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-08-16 07:40 pm (UTC)
Ага! Имхо, она одна из самых красивых.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: proidysvit
2010-08-16 08:22 pm (UTC)
а та перша вже десь нещодавно збудована?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-08-17 05:34 am (UTC)
Відносно нешодавно: на початку ХХ століття :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: proidysvit
2010-08-17 07:36 am (UTC)
стара як світ, а по ній і не скажеш з вигляду)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: nikolauskass
2010-08-17 05:27 am (UTC)
діючі?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-08-17 05:44 am (UTC)
Ні. Там - спортшкола.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: obozhnuukavuny
2010-08-17 11:01 pm (UTC)
Цікаво, нічого про них не чув.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-08-18 05:29 am (UTC)
Я сам їх випадково відкрив
(Reply) (Parent) (Thread)