?

Log in

No account? Create an account
Аеропорт - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Аеропорт [Oct. 13th, 2010|05:25 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, ]

Поїхав на вокзал. Хто ще хоче приєднатися до подорожі Поділлям на четвер-неділю, телефонуйте 068 8546062

Це ми побачили в аеропорту Спліт (Хорватія):
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: nin_gen
2010-10-13 04:00 pm (UTC)

UA?! LOL

Цікаво, а іншмим мовами теж так грамотно написано?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: nick_coll
2010-10-13 09:11 pm (UTC)
Як правило, інші мови хоч трохи зрозумілі. Слов’янські завжди відстають: http://nick-coll.livejournal.com/352143.html
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-10-18 11:39 am (UTC)

Re: UA?! LOL

Підозрюю, що так само :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: haidamac
2010-10-14 05:42 am (UTC)
а російською цікаво як написали?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-10-18 11:45 am (UTC)
нэма российською! (хорваты ж националисты:))
(Reply) (Parent) (Thread)