?

Log in

No account? Create an account
Сегет - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Сегет [Oct. 21st, 2010|03:21 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Сегет – рибацьке поселення з населенням 4,6 тис мешканців, розташоване на березі Адріатичного моря на захід від Трогіра по дорозі на вже відому нам Марину. Сегет засновано у 1564 році венеціанським князем та капітаном Трогіра Августином Бемба. Він дозволив писарю трогірської міської скарбниці Якову Ротонду побудувати тут замок для захисту місцевих мешканців у разі можливого нападу турків.

Сьогодні муніципалітет Seget складається з 6 сіл: Bristivica, Ljubitovica, Prapatnica, Seget Donji, Seget Gornji i Seget Vranjica.


Seget Donji:
DIHWe.jpgSeget Vranjica:
BFhpE.jpg

bV5x9.jpg

CRHoQ.jpg


LinkReply