?

Log in

No account? Create an account
Придбав у Кам'янці - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Придбав у Кам'янці [Oct. 22nd, 2010|06:21 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|]

ДУЖЕ рекомендую!

LinkReply

Comments:
[User Picture]From: dniprovych
2010-10-22 07:20 pm (UTC)
а де її можна купити?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-10-22 07:35 pm (UTC)
Можливо і у вас є в якихось великих книжкових магазинах.
А простіше, здається, задати пошук і воно покаже, де її можна придбати в інтернет-магазинах.
Ось, наприклад, вона на сайті видавництва: http://www.ranok.com.ua/10057/
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: voyager_a
2010-10-22 07:52 pm (UTC)
Про якi об'єкти книга, чому там бiльше придiляють увагу?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-10-22 08:20 pm (UTC)
Там гарне поєднання теорії архітектури і краєзнавство. Кожна глава присвячена певному стилі. З розповідями про особливості стилю сдідуєть розповіді про конкретні об'єкти цього стилю (замки, храми, палаци, цивільні споруди).
Гарне оформлення, якісні фотографії, цікаві і грунтовні розповіді.
Трохи більше 100 грн за таку книгу - це майже безкоштовно.
(Reply) (Parent) (Thread)