?

Log in

No account? Create an account
Старі Петликівці - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Старі Петликівці [Mar. 16th, 2011|08:32 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, ]


Старі Петликівці з гарним костелом у спільноті "Невідома Тернопільщина"


LinkReply

Comments:
[User Picture]From: nick_coll
2011-03-16 09:55 pm (UTC)
щось таке жутко-знакомоє.
Аааа, так то на Тернопіль через ті Петликівці їдеться (але якось вони в стороні, здається, бо костелу я не бачив. Хоча неодмінно хотів би забачити).

(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2011-03-17 06:58 am (UTC)
Ні, це не на тернопільській трасі. Це - на трасі Бучач - Зарваниця
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: nick_coll
2011-03-17 07:32 am (UTC)
значить, я бачив тiлько придорожну шильду. Одначе ж запам'ятав.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: nick_coll
2011-03-17 11:35 pm (UTC)
Це бачив:
http://poglyad.te.ua/2011/03/film-zamky-ternopilschyny-istoriya-yaku-vtrachajemo-2010/
?

зроби, пліз, репост в спільноту «Невідоме Тернопілля» (у мене нема туди доступу).

(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2011-03-18 04:58 am (UTC)
а слабо приєднатися до спільноти?

добре, зроблю
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: nick_coll
2011-03-18 08:50 am (UTC)
вступай, потiм виступай ;)
(Reply) (Parent) (Thread)