?

Log in

No account? Create an account
January 14th, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 14th, 2011

Пустомити [Jan. 14th, 2011|02:45 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Початок туристичного сезону-2011 виявився «веселим». Ідея подорожувати нерозкрученими місцями електричками та «одинадцятим номером» у 15-градусний мороз прийшла nazarlanko. А я, як фанат подібних екстримів, не міг не погодитися на таку «смачну» пропозицію. Уявіть собі: субота, ранок, ще темно, а ми з Назаром плетемося з зупинки електрички в Пустомитах в присілок Лісневичі шукати якійсь примарний палац. Закинутий палац ми такі знайшли, але про це пізніше. Спочатку про самі Пустомити.

Я був ще далеко не в усіх райцентрах Львівщини. Але уява про те, що Пустомити – далеко не найцікавіше місто області, вже встигла ствердитися десь всередині. Старий центр тут майже не зберігся. Вся старовина – це стриманий палац в центрі міста, руїни палаців в Лісневичах та на північній околиці міста, церква, перебудований в будинок культури костел, дерев’яний храм і млин в Лісневичах та буквально пару старих кам’яниць у середмісті.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link21 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | January 14th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]