?

Log in

No account? Create an account
January 17th, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 17th, 2011

Семенівка [Jan. 17th, 2011|07:00 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Вважається, що село Семенівка, що знаходиться між Пустомитами та Щирцем, засноване у 1397 році. Неподалік села є залізнична зупинка з однойменною назвою. Основна дорога зі Львова на Щирець проходить трохи осторонь села, але час від часу маршрутки через Семенівну курсують. Але ми йшли сюди пішки з Пустомитів. Вказівник у центрі Пустомитів «Семенівна – 1» нахабно бреше: звідси до села мінімум 4 кілометри, а основної пам’ятки – костелу Св. Мартина, всі 7. Але село з його пам’ятками варте того, щоб пройти цей шлях.

Перший костел у Семенівці постав у 1460 році разом із заснуванням римо-католицької парафії. У 1532 році храм став філією парафії в Щирці, а відновив її у 1556 році король Сигізмунд Август. Проте самостійність семенівська парафія отримала лише у другій половині XVIII століття.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link16 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | January 17th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]