?

Log in

No account? Create an account
February 8th, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 8th, 2011

Мостиська (ч.1: середмістя) [Feb. 8th, 2011|08:48 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Мостиська вражають своїми сакральними пам'ятками і, передусім, діючими римо-католицькими: 2 шикарних середньовічних костели в центрі, колишня філіальна каплиця поблизу, костел в передмісті Закостелля і аж 4 каплички на цвинтарі. Ще є 3 відносно нових, але дуже симпатичних греко-католицьких храми, дерев'яна церква і гарний палац в передмісті Рудники.
Якщо ви попали в Мостиська без власного авто, то розраховуйте на те, що огляд усіх пам'яток забере чи не весь день. Місто дуже витягнуте з півночі на південь. Щоб побачити все, доведеться пройти пішки від вокзалу до південних передмість кілометрів 10 (і це тільки в один кінець). Та враження від побаченого заставлять забути про втомлені ноги.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link19 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | February 8th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]