?

Log in

No account? Create an account
February 15th, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 15th, 2011

Годовиця [Feb. 15th, 2011|11:42 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Звідси всього декілька кілометрів до південної межі Львова. В невеликому селі Годовиця, що в пару кільметрах від дороги, що веде від Львова у бік Пустомитів, повільно помирає одне з геніальних творінь відомого львівського архітектора, швейцарця за походженням, Бернарда Меретина. Костел Всіх Святих в Годовиці був зразком для наступних творів Меретина. Це пізніше за його зразком архітектор збудував подібні споруди в Бучачі, Городенці, Монастириськах, Буську, Лопатині, Берездівцях, Львові...

Годовиця відома з 1371 року. У 1405 році вона отримала Магдебурзьке право, що є свідченням того, що на той час поселення було містечком. Римо-католицька парафія в Годовиці утворилася приблизно наприкінці XV століття. Коли збудували перший костел, невідомо. У 1618 - 1621 роках храм зруйновано татарами, а у 1631 році його було відбудовано. Напевно, страждав костел і від набігів козаків, адже освятили новий храм лише у 1685 році. Але й той храм служив недовго. Проте його частина дійшла і до наших днів - кам'яний картуш, що вінчає сьогоднішній костел.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link20 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | February 15th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]