?

Log in

No account? Create an account
March 8th, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 8th, 2011

Засніжені замки Львівщини на 8 березня [Mar. 8th, 2011|10:42 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , , , , , , , ]

Я не дуже великий фанат свята "8 березня", оскільки ніколи не вважав себе послідовникам Клари Целкін чи Рози Люксембург. Тому і сьогодні привітаю всіх дівчат з весною не теплом, а холодом. І не просто холодним снігом, а снігом у поєднанні з архітектурою.
Почнемо з замків.

Сьогоднішнє 8 березня я провів тут:
mEOMW.jpg

Засніжені замки (і не лише замки)Collapse )
Link17 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | March 8th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]