?

Log in

No account? Create an account
March 21st, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 21st, 2011

Белз, ч.2: Замочок [Mar. 21st, 2011|12:14 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

частина 1: історія давнього Белза

В цій частині ми прогуляємося найстарішою частиною Белза - Замочком. Передмістя "Замочок" знаходиться на південний схід від середмістя. Від центру - максимум 10 хвилин пішої ходьби. Саме тут, на півострові, якій утворює злиття річок Солокії та Речиці, почалася історія давнього княжого міста Белз. Городище мало чотирьохкутну форму, оточене валами і глибокими ровами. По його кутах були розташовані чотири дерев'яні башти. Внутрішній вал розділяв його на дві частини: дитинець і посад.

Крім валів і ровів, місто-фортеця мала і природний захист. За валами були непрохідні болота, а з південного боку, там де не було валів, місто обороняла річка Солокія, над крутим берегом якої давній град підвищувався на 7 метрів.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link12 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | March 21st, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]