?

Log in

No account? Create an account
March 25th, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 25th, 2011

Белз, ч.5: Передмістя [Mar. 25th, 2011|11:20 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

частина 1: історія давнього Белза
частина 2: Замочок
частина 3: Монастирі домініканів і домініканок
частина 4: Середмістя

В маленькому містечку все недалеко. Ось і до міської околиці, де знаходиться давній цвинтар - всього 10 хвилин ходьби від центру. Головна атракція (якщо так можна назвати) кладовища - дерев'яна церква Параскеви П'ятниці, яка належить до пам'яток національного значення і походить з XVII століття. Є припущення, що храм був збудований у селі Прусинів і перенесений на цвинтар в Белзі у XVIII столітті. Існує думка, що теперішній храм - вже третій на цьому місці. Підставою так вважати є виявлені під час реставрації під підлогою рештки вугілля двох попередніх церков.


Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | March 25th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]