?

Log in

No account? Create an account
March 27th, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 27th, 2011

Львів. Прогулянка вул. Пекарською [Mar. 27th, 2011|10:46 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Сьогоднішній день виявився дуже насиченим. Завдяки motaradi сьогодні побачив у Львові стільки цікавого, скільки не бачив на всі 3 місяці. А ще встигли подивитися Винники, піднятися на Чортові скелі, побувати в Лисиничах і зустріти вечір на цитаделі.
Але спочатку була вулиця Пекарська.


Подивитися на палаци та костелиCollapse )
Link11 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | March 27th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]