?

Log in

No account? Create an account
April 10th, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 10th, 2011

Спліт з висоти пташиного польоту [Apr. 10th, 2011|11:20 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Спліт - столиця Далмації, друге місто Хорватії за населенням після Загреба і чи не найгарніше в країні. Попри його урбаністичний характер, затишність тут відчувається. А ще більше відчувається середньовіччя. Та що там середньовіччя, коли центр міста зберігся ще з часів Римської імперії.
Не буду зупинятися на історії міста, про неї можна почитати у Вікіпедії. Краще мовчки подивимося на середмістя з висоти пташиного польоту - дзвіниці катедри Св. Дуе.


Дивитися даліCollapse )
Link16 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | April 10th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]