?

Log in

No account? Create an account
April 13th, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 13th, 2011

Палац Діоклетіана у Спліті [Apr. 13th, 2011|06:50 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

частина 1: Спліт з висоти пташиного польоту

Голова пам’ятка Спліта - палац римського імператора Діоклетіана. Назва «палац» - це буде умовно, бо, насправді «палацом»и називають великий чотирьохкутний фортечний комплекс зі стін і башт, в середині якого розташовано ціле міні-місто зі своїми вулицями, площами, палацами, храмами, баштами. Це містечко, збудовано у 305 році, відокремлено від іншої історичної частини Спліта високими мурами висотою до 38 метрів, які в своїй більшості непогано збереглися. Південний мур палацу виходить на набережну, північний — до парку Штроссмайера, східний до міського ринку, а західний до Народної площі і старого міста довкола неї.


Дивитися даліCollapse )
Link17 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | April 13th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]