?

Log in

No account? Create an account
April 14th, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 14th, 2011

Спліт. Прогулянка центром міста [Apr. 14th, 2011|10:59 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , ]

ч.1: вид на місто з висоти пташиного польоту

ч.2: палац ДіоклетіанаСерцем старого міста в Спліті є Народна площа. Вона розташована відразу ж за західними воротами палацу імператора Діоклетіана. На площі багато готичних і ренесансних будівель різних часів.

Східний бік Народної площі: Залізні ворота із сторожевою вежею:


Дивитися даліCollapse )
Link5 comments|Leave a comment

Спліт з гори Мар'ян [Apr. 14th, 2011|03:38 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

ч.1: вид на місто з висоти пташиного польоту
ч.2: палац Діоклетіана

ч.3: прогулянка центром міста

Західну частину півострову, на якому розташована столиця Далмації, займає гора Мар’ян (висота – 178 метрів). Назвали гору римляни на честь якогось місцевого правителя – Марунуса. Сюди варто піднятися заради приголомшливої панорами Спліта, яка відкривається з оглядової площадки, що має назву «Телегрин».Дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | April 14th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]