?

Log in

No account? Create an account
April 19th, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 19th, 2011

Завершення фотопрогулянки Сплітом: набережна [Apr. 19th, 2011|12:00 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

ч.1: вид на місто з висоти пташиного польоту
ч.2: палац Діоклетіана

ч.3: прогулянка центром міста
ч.4: Спліт з гори Мар'ян

IMG_3098-1Дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

Передільниця [Apr. 19th, 2011|09:04 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Село Передільниця знаходиться в 6 кілометрах на південь від Нижанковичів. З транспортом сюди досить важко. Начебто, сюди раз на добу ходить маршрутка зі Львова. Можна дістатися пішки з дороги, що веде з Нижанковичів до Добромиля. А до основної пам'ятки зручніше дістатися з залізничної станції Нове Місто (близько 3 кілометрів). А основна пам'ятка - це маловідомий палацовий комплекс, розташований та території покинутої військової частини.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link24 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | April 19th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]