?

Log in

No account? Create an account
April 21st, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 21st, 2011

Золочів (пам'ятки міста) [Apr. 21st, 2011|09:52 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , ]

частина 1: Золочівський замок

Крім замку, Золочів має багато цінних пам'яток. Це і розкішно декорований костел, дві старовинних церкви, дві нових дерев'яних, оборонний двір, ратуша, палацовий будинок, цвинтар з чотирма каплицями та цікава забудова центру. Безумовно, найяскравіша пам'ятка міста - Вознесенський костел.

Відомо, що ще на початку XVI століття у Золочеві існував дерев'яний костел. У 1624 році власник Золочева Якуб Собєський - батько майбутнього польського короля Яна ІІІ Собєського заснував у Золочеві римо-католицьку парафію і виділив кошти на будівництво мурованого костелу у стилі ренесансу. Спорудження храму тривало до 1627 року. Костел належав отцям-бернардинам, а у 1838 році його передали греко-католиком. Зараз це - Воскресенська церква, з якою ми познайомимося трохи пізніше.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link16 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | April 21st, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]