?

Log in

No account? Create an account
April 27th, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 27th, 2011

Весна на Теребовлянщині [Apr. 27th, 2011|10:56 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , , , ]

За останні 4 місяці я надивився стільки всього на Галичині, скільки, напевне, не бачив за останні три роки. В своїй більшості це була Львівщина - моя нова батьківщина. Маю багато вражень, почуттів. Але вчора зробив висновок: ніщо мене так не бере за живе, як долини і пагорби Тернопільщини. Мабуть, я не помилися, що саме цій області я присвятив свою спільноту. Краєвиди Західного Поділля з долинами Збруча, Серета, Нічлави, Стрипи, Гнізни, мальовничі руїни замків, закинуті костели - все це викликає тремтіння в душі і заставляє повертатися у вже відвідані місця Тернопілля ще і ще...

Вчора я обрав для першої у цьому році подорожі Тернопільщиною район з найбільш давньою і славною історією - Теребовлянщину. Як і в більшості випадків я подорожував вас. Вже давно звик до того, що в 90 відсотків випадків ніхто не зголошується зі мною на подібні подорожі. Може то й добре. Відверто скажу, що мені більше подобається подорожувати одному. Та й пройти близько 20 кілометрів пішки уздовж долини Серета - не кожний на це погодиться.

Підгайчики - Залав'є - Зеленче - Підгора - Семенів - Малев - Застіноче - Острівець - Теребовля )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | April 27th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]