?

Log in

No account? Create an account
May 5th, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 5th, 2011

Вперше в житті на Закарпатті [May. 5th, 2011|12:20 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Всі мрії, як правило, збуваються. Ось збулася ще одна мрія цілого десятиліття. Враження від цього не можливо описати словами. Дякую за компанію Лесі lerkar , її чоловіку Ігорю, а також Віталію і Надії зі Львова, які були зі мною у перший день подорожі.

Маршрут був наступний: Львів - Хуст - Королево - Виноградів - Берегово - Мукачево - Середнє - Верхні Лази - Невицьке - Лумшори - Перечин - Ужгород - Косонь - Велика Бійгань - Гать - Чинадійове - Шенборн - Львів
Декілька фото з поїздкиCollapse )
Link57 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | May 5th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]