?

Log in

No account? Create an account
May 22nd, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 22nd, 2011

Весіння Львівщина-2011 [May. 22nd, 2011|08:42 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , , , , , ]

Схоже, червонопрапорні провокації 9 травня дали протилежний ефект: Львів переповнений туристами, як ніколи. Сьогодні один наш депутат висловив думку, що славнозвісні події у Львові влаштував ні Кремль, ні влада, ні ліворадікали, ні націоналісті і навіть не менти. Їх влаштували туристичні боси, щоб зацікавити потенційних туристів на відвідання українського П'ємонту. Пізавчора, вчора і сьогодні по місту неможливо пройти: орди російськомовних туристів атакували "клондайк фашизму".

Тому вихідні ми зі Світланкою переважно провели подалі від центру Львова
dSuc5.jpg

Олесько-Підгірці-Жовква-Глинськ-Крехів-Шевченківський ГайCollapse )
Link13 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | May 22nd, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]