?

Log in

No account? Create an account
June 28th, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 28th, 2011

Чернівці. На даху Резиденції [Jun. 28th, 2011|02:21 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Вчора взагалі виявився день сюрпризів. Мало того, що безкоштовно попали на територію, непомітно побродили по залах і по саду, ще й несподівано знайшли таємний хід на дах Резиденції.Прогулятися на дахCollapse )
Link25 comments|Leave a comment

Чернівці літо-2011 (частина 1) [Jun. 28th, 2011|02:53 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, ]

Відвідувати Чернівці - це завжди свято. Особливо, коли не був там більше року. З кожним разом переконуєшся, що Czernowitz - найкраще місто у світі!
Прогулятися ЧернівцямиCollapse )
Link53 comments|Leave a comment

Чернівці літо-2011 (частина 2) [Jun. 28th, 2011|05:08 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, ]

частина 1

В цій частині – панорами Чернівців з Винної гори, Резиденція, Театральна пл., Герренгассе і район старих вілл.Прогулятися ЧернівцямиCollapse )
Link11 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | June 28th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]