?

Log in

No account? Create an account
June 29th, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 29th, 2011

Чернівці навиворіт [Jun. 29th, 2011|09:55 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Прогулянка містом (частина 1)
Прогулянка містом (частина 2)


Нутрощі Чернівців – це те, що найбільше відрізняє їх від усіх інших міст України. Такі колоритні дворики з розписами стель, вітражами, візерунками на плитах, фігурним оформленням сходів можна побачити лише в Чернівцях. Вони, звичайно, є і у Львові, і в Одесі, але таких, як в Чернівцях немає ніде! Не вірите, переконайтесь самі!
Погуляти по двориках та під'їздах ЧернівцівCollapse )
Link11 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | June 29th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]