?

Log in

No account? Create an account
July 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 2011
[<<<] [>>>]
12th
08:19 pm: ERASURE! - 12 comments
18th
03:05 pm: Фоторозповідь про вчорашню поїздку Теребовлянщиною
19th
09:10 am: Буданів
20th
11:43 am: Струсів
21st
08:36 pm: Підгайчики
25th
12:50 am: Починаємо пізнавати Польщу - 16 comments
29th
07:22 pm: Перемишль - 19 comments
07:45 pm: Перемишль-2: кляштор францисканців
08:45 pm: Перемишль-3: українська катедра (кол. кляштор єзуїтів)
31st
07:03 pm: Перемишль-4: кляштори кармелітів і кармеліток
09:37 pm: Тернопіль - 14 comments