?

Log in

No account? Create an account
July 25th, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 25th, 2011

Починаємо пізнавати Польщу [Jul. 25th, 2011|12:50 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

В п'ятницю отримав довгоочікуваний шенген, і відразу ж наступного дня вирішив застосувати його. Ці суботу і неділю я присвятив відкриттю для себе прикордонних районів Підкарпатського воєводства. Маршруту ніякого не складав і до поїздки не готувався: куди очі дивилися, куди потяги і буси йшли в даний момент, туди і їхав. Повна імпровізація.
Підйом в 4 ранку, 1 годину пішки до вокзалу, 2 години маршрутки на Шегині і найскладніше - 3 години черги на польському кордоні. Всього - 6 годин, щоб пройти шлях у 80 кілометрів до мрії.
Враження? Немає слів. Перший раз у Європі (не рахуючи Литву і Хорватію)... ну самі розумієте :)
Пізніше будуть звіти про кожне місто. А поки що відібрав пару десятків фото з тисячі.Багато замків, кляшторів, синагог і ратушCollapse )
Link16 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | July 25th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]