?

Log in

No account? Create an account
August 1st, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 1st, 2011

Перемишль-5: архиікатедра і види з дзвіниці [Aug. 1st, 2011|09:44 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

1. Прогулянка Перемишлем
2. Кляштор францисканців
3. Кляштор єзуїтів (українська катедра)
4. Кляштори кармелітів і кармеліток

Архікатердальна базиліка Першого Причастя Пресвятої Діви Марії та св. Іоанна Хрестителя - головна святиня перемишльської архідієцезії, знаходиться на Катедральному майдані в Перемишлі.

Першою катедрою від виникнення єпархії в 1375 році до 1412 року дерев'яний костел під титулом святих Петра і Павла, який стояв на майдані біля сьогоднішнього костелу Серця Ісуса. Друга катедра діяла від 1412 - 1460 року, і була побудована із замкового каміння.Читати і дивитися даліCollapse )
Link15 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | August 1st, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]