?

Log in

No account? Create an account
August 2nd, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 2nd, 2011

Перемишль-6: замок [Aug. 2nd, 2011|02:26 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

1. Прогулянка Перемишлем
2. Кляштор францисканців
3. Кляштор єзуїтів (українська катедра)
4. Кляштори кармелітів і кармеліток
5. Архікатедра і вид з дзвіниці

Мурований замок в Перемишлі було споруджено королем Казимиром Великим в південній частині узгір'я, на місці більш раннього міста, оточеного дерев'яно-земляними фортифікаціями. У 1498 році його знищили волохи. Замок було розбудовано протягом 1512-1533 років перемишльським старостою Петром Кмітем. Складався з житлової та господарської частин, які були зв’язані мостом, перекинутим понад ровом. Господарська частина займала північно-західну частину узгір'я і мала дві дерев'яні башти, в одній з них була в’їзна брама.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link9 comments|Leave a comment

Перемишль-7: площа Ринок [Aug. 2nd, 2011|03:05 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

1. Прогулянка Перемишлем
2. Кляштор францисканців
3. Кляштор єзуїтів (українська катедра)
4. Кляштори кармелітів і кармеліток
5. Архікатедра і вид з дзвіниці
6. Замок

Площа Ринок – обов’язковий атрибут європейського міста. В тому чи іншому вигляді ринки збереглися майже у кожному місті Європи і Західної України. І в кожному місті вони по-своєму оригінальні і неповторні. Перемишль – не виключення. Досить скромну ратушу сповна компенсують чепурні кам’яниці, які постали протягом XVI – XVII століть і були частково перебудовані у ХІХ столітті. Перемишльський Ринок ще примітний тим, що він є досить похилим. З чотирьох колись існуючих сторін забудови площі збереглося три.Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

Перемишль-8: Засяння [Aug. 2nd, 2011|08:03 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , ]
[Current Location |Ukraine, ]

1. Прогулянка Перемишлем
2. Кляштор францисканців
3. Кляштор єзуїтів (українська катедра)
4. Кляштори кармелітів і кармеліток
5. Архікатедра і вид з дзвіниці
6. Замок
7. Площа Ринок

Засяння (або Засаньє) – район Перемишля, які отримав зазву завдяки своєму розташуванню: він знаходиться за річкою Сян. Від центру сюди зовсім недалеко: перейшли бурхливу річку, і ви вже на Засянні. Незважаючи на те, що цей район виник значно пізніше самого міста (у XVII столітті), тут є багато архітектурних і історичних пам’яток, які досить компактно розташовані.Читати і дивитися даліCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | August 2nd, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]